12bet最新网址_12bet最新网址_一二博官方网站

        1、清洁居室,保证病人处于干净卫生的环境;

        2、定时开窗通风,保证室内空气流通,清新;         3、为病人洗头发、洗脚、剪指甲、擦拭身体;         4、为病人更换衣服、床单,使病人身体舒适;         5、协助病人翻身,使其舒适,防止褥疮发生;         6、按时喂水喂饭,遵医嘱督促病人按时吃药;         7、协助并陪同病人进行定期体检与康复训练;         8、对病人进行辅助康复12bet最新网址及简单康复训练;

        9、针对不能自理病人大小便12bet最新网址及排便清理。